SPECIALPEDAGOGIK

Att arbeta som pedagog är  ett av de absolut viktigare yrkena i världen just nu då vi är med och formar vår framtid på ett direkt och levande sätt.

Som pedagog idag är utmaningen att möta de krav som finns i läroplanen och samtidigt inspirera eleverna till eget ansvar och glädje i lärandet.

Jag brinner för att sprida kunskap om  pedagogiska metoder och synsätt, baserade på fakta och forskning, i kombination med medkänsla, intuition och arbetsglädje. Jag verkar också för utvecklandet av inspirerande och tillgängliga lärmiljöer som tillvaratar den kraft och potential som finns hos elever såväl som hos pedagoger.

Härigenom läggs en grund för det livslånga lärandet.

Du kan boka mig för coaching och utbildning av pedagoger inom skola och förskola för att sprida kunskap om den mångfald av individer och
lärstilar vi möter idag.

Jag håller också gruppevent med fokus på stresshantering och självledarskap för pedagoger.

CAMILLASPJUTH@ME.COM

+46 70-869 16 63‬